Peace of Mind

    Egy beruházás során bonyolult feladat az üzembentartó igényeit – beleértve a befektetői kívánalmakat is- a kivitelezés adta lehetőségekkel összhangba hozni, hiszen elkerülhetetlenül feszültség-forrás lesz az alacsony-beruházási-költség vagy „alacsony-működési-költség kérdése.

    Az általános gyakorlat alapján azt mondhatjuk, hogy egy beruházás esetén a kezdeti, (beruházási) költségekre fókuszálnak, és az évek során felmerülő működési költségeket hagyják figyelmen kívül kisebb-nagyobb mértékben. Az „egyszerűség” kedvéért beszéljünk csak az épületautomatizálás területéről. - Természetesen a következő megállapítások és gondolatok bármilyen beruházásnál igaznak bizonyulnak a megfelelő specifikációkat figyelembe véve.

  Az épületautomatizálás esetén a „Peace Of Mind” arra hivatott felhívni a  figyelmet, hogy egy-egy épület életében felmerülő összes költség csupán 15%-a a kivitelezés, a fennmaradó 85%-ot a működési költség – árnyaltabban fogalmazva az energia, a karbantartás és a szükséges módosítások és fejlesztések költsége adja.

       A fenti néhány sor alapján azt is mondhatnánk, hogy nagyobb figyelmet fordítva az üzemeltetői és felhasználói kívánalmakra, amelyek az épület „élete” során felmerülnek, jelentős eredményeket érhetünk el.

     Ez a felismerés vezet el egy kellően rugalmas műszaki megoldás igényéig, amely könnyedén konfigurálható, fejlett kommunikációs lehetőségeket biztosít, ugyanakkor szabadon programozható. Ezek a kitételek együttesen garantálják az élethosszig tartó megbízhatóságot és magas szintű minőséget beruházónak, kivitelezőnek és üzembentartónak egyaránt.

     Kitekintve a mindennapi kereskedelmi életbe – és lesarkítva az ismert definíciókat - a márkajelzések hivatottak minőségbiztosítási feladatot is betölteni. Mire is gondolok ezzel: ismerem x márkaterméket, a hozzá tartozó logóval, ha másféle terméken látom ugyanazt a logót, bizalmat szavazok neki és megvásárolom.

      A fenti két bekezdés összekapcsolásával eljutunk a rugalmas műszaki megoldást biztosító és hitelt érdemlő logóhoz, amely nem más, mint a  POM, vagyis a Peace of Mind.

     Vagyis már nemcsak a „Nyugalom garanciájaként” azonosíthatjuk, hanem mint egy új garanciajelzés az automatizálás területén.

     Ez a logó nemcsak a nyitott automatizálási megoldások vagy termékspecifikációk megjelölésére szolgál. A „Peace of Mind” garantálja a befektetők és az üzemeltetők számára az üzemeltetés során jelentkező problémák minimálisra csökkentését. Hiszen a POM elveit követve már az automatizálás korai szakaszában keretet ad a - megfelelően előkészített és ellenőrizhető - munkálatoknak, így garantálva egy hosszútávon fenntartható, megbízható és gazdaságos irányítási rendszert.

Nézzük meg kicsit közelebbről a fenn említett elveket:

  1. Nyitottság és rugalmasság: A legfontosabb követelmény egy épületirányítási rendszerrel szemben a megoldás orientáltság.  Vagyis bármilyen új külső vagy belső eszközre nyitott legyen és azzal szoftver szinten is rugalmasan tudjon együttműködni.
  1. Különbség a rendszerfejlesztése és karbantartása között: nincs szükség új szoftverre vagy hardverre a karbantartás, illetve a rendszer-optimalizálás során. A meglévő technológia és a rendelkezésre álló szoftverek elegendőek ezen feladatok ellátására.
  1. Szabadon bővíthető alkalmazói szoftver: Az üzemeltetőnek ez jelenti a szabad választást a szolgáltatások és a megoldások között – valamint a bizalom alapját, hogy szükség esetén valaki mindig rendelkezésére áll, segítséget nyújt számára.
  1. Moduláris hardverek alkalmazása: a kivitelezés során mindig előfordulnak módosítások. A követelmények gyakran a beüzemelés vagy a felhasználás során változnak meg, a leírások és a beszerelt berendezések más beállításokat követelnek meg az automatika részéről is. Ezeknek a követelményeknek mindig gyorsan és egyszerűen eleget kell tenni elkerülve a plusz kockázat lehetőségét. Ezért érdemes moduláris felépítésű technológiát beszerelni, amiben bármikor bővíteni vagy változtatni lehet a modulokat.

Ha felelősségteljesen nyúlunk az imént gondolatokhoz a hagyományos rendszereknél meggyőzőbb és a vevők számára is használhatóbb, illetve hasznosabb rendszert tudunk biztosítani. Ennek köszönhetően új időszámítás köszönthet be az épületautomatizálás területén mindannyiunk számára.