Szervezeti felépítés

Termelés és innováció

Controls K+F

Innovációs tevékenységünk motorja a kutatás és a fejlesztés. 
Termékeinket és technológiáinkat – legyen az hardver, firmware vagy szoftver – egyetlen nagy fejlesztőcsapat hozza létre, így önök az ismeretek teljes körét egyetlen forrásból meríthetik. 50 munkatársunk dolgozik termékeink folyamatos fejlesztésén és megújításán, termékválasztékunk bővítésén és fejlesztési ismereteink gyarapításán.

A mikrovezérlőktől, a testreszabott gyári termékeinken át a nagy teljesítményű PLC-ként felhasznált Saia® PCD-kig mindent a Controls K+F gárdája talál ki, tervez meg, fejleszt és gyárt.

 

Műszaki termékmenedzsment

A Technical Product Management (TPM – műszaki termékmenedzsment) részleg folyamatosan figyelemmel kíséri az automatizálástechnika piacát, a piacon folyó versenyt és annak általános tendenciáit. Minthogy a műszaki termékmenedzsment részleg feladatköre a kulcsfontosságú alkalmazások kapcsán végzett műszaki ügyfélszolgálati tevékenységre is kiterjed, ezen keresztül az ügyfelek igényei alapján, ugyanakkor a technológiák és a piacok stratégiai és taktikai mozgásait figyelembe véve termék-ötleteket dolgoz ki. 
Széleskörű támogatást nyújt a termékek műszaki fejlesztéséhez és a fejlesztés valamennyi szakaszában biztosítja a piacképesség megteremtésének folyamatát, miközben támogató dokumentációval látja el a műszaki fejlesztés, az értékesítés, a marketing és a termelés területét. 
Mivel a TPM szervezeti szempontból és fizikailag nemcsak a termeléshez, hanem a kutatás-fejlesztéshez is közel helyezkedik el, ezért a legmagasabb szintű innovációs potenciált anélkül képes garantálni, hogy közben a megvalósíthatóságról vagy a szélesebb termékválasztékról egy pillanatra is megfeledkezne.

 

Infrastruktúra-automatizálás

Az infrastruktúra-automatizálás a kereskedelmi ingatlanok teljes körű automatizálását foglalja magában az összes olyan szükséges műszaki eszközt is beleértve, amelyek az emberek kényelmét, valamint a telepített rendszerek és gépek zökkenőmentes működését biztosítják. 
A Saia-Burgess Controls ezen alkalmazási terület számára a legújabb Saia® PLC technológián alapuló rendszermegoldásokat fejleszt, amelyek jellemzői a fokozott rugalmasság, a nyitottság és a minőség. Termékeink felhasználási köre ma már az épületektől kezdve a közlekedésen, az energiaiparon és a vízi műtárgyakon át egészen az adatkezelő és logisztikai rendszerekig terjed.

 

Termelés

A Murtenben folyó termelés 2.300 m2 üzemterületen több mint 100 dolgozót foglalkoztat. A termelőeszközöket és a termelés szervezeti felépítését a maximális rugalmasság, a gyorsaság és a minőség szempontjainak figyelembevételével alakítottuk ki. A hangsúlyt a komplex moduloknak és azok szerelvényeinek/konfigurációinak alapeszközként történő gyártására helyezzük.

Értékesítés és logisztika

Termékmenedzsment, vezérlőelemek

Termékmenedzsment részlegünk biztosítja a lehetőséget ahhoz, hogy ügyfeleinktől és a piactól gyors és közvetlen visszajelzéseket kapjunk. Termelésünk és termékeink technológiai orientációja ellenére a termékmenedzsment tevékenysége értékesítés-orientált, és munkája során szorosan együttműködik a műszaki termékmenedzsment részleggel (TPM). Ez biztosítja, hogy az ügyfél kezdeményezésére létrehozott termék műszakilag megvalósítható és a piaci bevezetés időpontjára kellően kiforrott legyen, továbbá a teljes értékesítési és műszaki dokumentációval rendelkezzék.

 

Műszaki ügyféltámogatás – műszaki ügyfélszolgálat

A műszaki ügyféltámogatás (TCS) legfontosabb feladata az, hogy garantáljuk ügyfeleinknek a Saia® alaptermékek megbízható és nyereséges alkalmazhatóságát. A TCS oktatást végez, válaszol a telefonon és levélben érdeklődők kérdéseire, és akár a helyszínen közvetlenül is segíti ügyfeleinket a problémás esetek megoldásában. Az innovatív alkalmazások esetében a TCS a helyszíni szervizszemélyzet munkáját műszaki tanácsadással és műszaki előkészítő tevékenységgel támogatja.

Svájci értékesítés

A svájci helyi értékesítést végző szervezet társaságunk központi telephelyén található. 
Az értékesítés előtti teendőkért felelős vevőszolgálati csapat szervezi és koordinálja az ügyfelek tájékoztatását, ezen belül lebonyolítja a szükséges levelezést, intézi a kiadványok, a sajtóközlemények és a műszaki cikkek megjelentetését, továbbá a vásároktól a roadshow-kon át a VIP és szakmai napokig a legkülönfélébb eseményeket készíti elő. 
Fontos értékesítés előtti eszközünk a «Controls News» magazin.

Értékesítési mérnökeink nemcsak meglévő ügyfeleinkkel tartják a kapcsolatot, hanem aktívan dolgoznak azért is, hogy széles ügyfélbázisunk még tovább bővüljön. A Svájcból beérkező kérdések és megkeresések megválaszolása ennek a csapatnak a feladata. 

Mivel az értékesítést végző részlegünk a fő épületben nyert elhelyezést – ez sokszor nagy előny ügyfeleink számára – a teljes Controls Division részéről biztosított korlátlan támogatás, az alkalmazások támogatása, a kutatás és fejlesztés, valamint a logisztika mind elérhető közelségben található.

 

Nemzetközi értékesítés

Értékesítési szakemberek hozzáértő, tapasztalt csapata foglalkozik a Saia® PCD termékek és elemek független, külföldi viszonteladóival, amelyek hatékonyan egészítik ki saját Saia-Burgess értékesítő társaságaink tevékenységét. Viszonteladóink és partnereink a termékekkel kapcsolatban oktatást, azok alkalmazásához támogatást tudnak nyújtani ügyfeleinknek. 
Hivatalos termékforgalmazóink és partnereink hálózatának köszönhetően a Saia-Burgess Controls a világ minden pontján jelen van, ez pedig komoly támogatást jelent a világszerte gépeket és berendezéseket exportáló ügyfeleink számára.

 

Key Account menedzsment

A Key Account menedzsment biztosítja a szoros kapcsolatot és a koordinációs lehetőségeket a stratégiailag fontos ügyfelekkel, a legmagasabb szintű közvetlen támogatást, valamint a gyors és közvetlen válaszadás lehetőségét. 
A nemzeti ügynökségeken és a külföldi partnereinknél dolgozó helyi Key Account menedzserek számára központunk Key Account szolgálata biztosít műszaki támogatást a speciális műszaki kérdések megválaszolásához.

Értékesítés-logisztika

Értékesítés-logisztikai szervezetünk a megrendelt termékek határidőre történő kiszállításáért és a szükséges szállítási és vámokmányok kiállításáért, illetve beszerzéséért felel. Ez a jövőbe tekintő, szolgáltatás-orientált csapat biztosítja, hogy a megrendelések teljesítése a lehető legegyszerűbben, azaz a legkevésbé túlbonyolított módon történjék. 
E szolgáltatásnak az értékesítés területére való kiterjesztésével az ügyfeleink számára biztosított a célorientált értékesítési logisztika: az ügyfél azt kapja, amit akar, és akkor kapja, amikor akarja.

Pénzügyek és Controlling

A «Finance & Controlling» osztály a stratégiai pénzügyi tervek kidolgozásában együttműködik a részlegek vezetésével. Vezeti az összes számlakönyvet (követeléseket, kötelezettségeket és a főkönyvet), továbbá elkészíti a likviditás-tervet és nyomon követi annak megvalósulását, előrejelzéseket készít, ezenkívül megtervezi a költségvetést és nyomon követi annak alakulását. A folyamatos ellenőrzés érdekében havi mérleget készít. 

A Pénzügyi és Controlling osztály dolgozza ki és elemzi a belső fő számadatokat, továbbá számításokat végez a vezetők munkájának támogatása céljából.

 

Minőségirányítás + minőségbiztosítás

A minőségirányítási (QM), valamint a minőségbiztosítási (QS) szolgálat hangolja össze az ügyfelektől és a felhasználók kapcsolattartóitól beérkező visszajelzések kezelését az értékesítés, a műszaki támogatás és a logisztika számára. Ez biztosítja szükség esetén a megfelelő korrekciós intézkedések megtételét, továbbá azt, hogy az ügyfél minden ilyen esetben visszaigazolást, illetve választ kapjon. 

A minőségirányítás (QM) a célorientált munkafolyamatok elősegítésével, a termékek és szolgáltatások állandó magas minőségének fenntartásával, az ügyfelek visszajelzéseinek fogadásával, valamint a folyamatos fejlesztés biztosításával jelentősen hozzájárul a társaság sikeréhez. 
Ügyfeleink érdekében ezért olyan minőségirányítási rendszert vezettünk be, amelyik megfelel az ISO 9001:2008 szabványelőírásoknak. Rendszeres auditokat végeztetünk, amelyek a Vezetés, a Termékmenedzsment, a Fejlesztés, az Értékesítés, az értékesítés előtti és utáni Műszaki Támogatás, a Termelés és az Emberi Erőforrások területének valamennyi tevékenységét átvilágítják.