Referenciák

 

BÁCSVÍZ Zrt.

"A BÁCSVÍZ Zrt. illetve jogelődje az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat  1950 óta végez közműves ivóvíz- és csatornaszolgáltatást Észak-Bács-Kiskun megyében. Alaptevékenységünk: vízszolgáltatás, csatornaszolgáltatás. Kiegészítő szolgáltatásaink: vízminőség-ellenőrzés; vízmérő- és szivattyújavítás; vízhálózat-vizsgálat; csatornahálózat-vizsgálat; fejlesztés, térinformatika; műszaki tervezés; mélyépítés; szállítás, gépjármű-javítás; kertészeti tevékenység."

Alkalmazott Saia PCD-k: PCD1; PCD2; PCD3; PCD4;PCD6;WAC

 

Békés Megyei Vízművek Zrt. (ALFÖLDVÍZ Zrt.)

"Társaságunk, a közel hatvan esztendős víziközmű-szolgáltatói tapasztalattal rendelkező ALFÖLDVÍZ Zrt. két fő tevékenysége -ezen belül is minőségi célja- a szolgáltatási területén élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az visszakerülve a természetbe ne okozzon károkat a természetes körforgásban. Társaságunk felelősséget érez a szolgáltatás folyamatosságáért, biztonságáért, illetve a fogyasztók egészséges ivóvízzel való ellátásáért.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2009. óta tiszta profilú víziközmű-szolgáltatóként működik. E tiszta profilúság azt jelenti, hogy kizárólag ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással foglalkozik, illetve csak olyan tevékenységeket folytat, melyek közvetlenül segítik, kiegészítik e két közszolgáltatási tevékenység működését."

Alkalmazott Saia PCD-k: PCD1; PCD2; PCD3; PCD4;WAC

 

Bük és Térsége Vízmű Kft.

"A Bük és Térsége Vízmű Kft.-t 1996. december 31-én a  VASIVÍZ RT.-ből kivált Bük, Bő, Gór, Chernelházadamonya, Répceszentgyörgy, Acsád, Meszlen, Vasszilvágy, Simaság és Sajtoskál önkormányzatai alapították azzal a céllal, hogy a nevezett önkormányzatok működési területén az ivóvízszolgáltatási, szennyvízelvezetési és tisztítási feladatokat ellássa, valamint közműépítési tevékenységet folytasson."

Alkalmazott Saia PCD-k: PCD1; PCD2; PCD3

Hazánkban vízműves területen elsőként itt épült ki villamos energiafelügyeleti rendszer. Bővebb információk itt.

 

Hajdú-Bihari Önkormányzatok VÍzmű Zrt.

"1994. január 1-jével alakult meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen működő részvénytársaság 71 tulajdonos önkormányzattal, és 64 település lakosságának, mintegy 150 ezer főnek a vízellátását biztosította, valamint 11 településen a szennyvízelvezetést illetve annak tisztítását. 2013. január 1-jétől 77 önkormányzat tulajdonában lévő részvénytársaságunk 63 önkormányzat közigazgatási területén szolgáltatja az egészséges ivóvizet, illetve jelentős szerepet tölt be a szennyvíz-csatorna szolgáltatás üzemeltetésében, kiépítésében is. A megalakulást követően a szolgáltatás zavartalanságának biztosítása mellett kellett azokat a szervezési intézkedéseket meghozni, melyek a továbbiakban biztosítékot nyújtanak az önkormányzatokkal közösen a színvonalas víziközmű szolgáltatásra, a lakossági igények mind teljesebb körű kielégítésére."

Alkalmazott Saia PCD-k: PCD1; PCD2; PCD3

...