Árvízvédelmi felügyeleti rendszer

          A SB-Controls Kft legfrissebb vízgazdálkodási megoldása egy árvízvédelmi felügyeleti rendszer, amely lehetővé teszi a csapadékvíz-átemelők távfelügyeletét, valamint a szükséges zsilipmozgatások vezérlését.

          Ahogy az ábrán látható a teljes rendszer a Saia PCD3.M2330A4T5 (Wide Area Controler (WAC)) típusú kompakt vezérlőegységek alkalmazásán alapul. A szóban forgó vezérlőegység beépített GSM modemmel, fix be-, illetve kimeneti analóg és digitális csatornákkal rendelkezik. Ezekhez a technológiába beépített érzékelők (folyami- és csatorna oldali vízszint, átemelő szivattyúk üzem és hibajelzése, hálózat kimaradás, stb.) csatlakoztathatók.

         Vezérlőegységek beépített web-szerver funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy az állapotjelzéseket és mérési eredményeket grafikus háttérbe szerkesztve nyílt, vagy zárt GSM / GPRS hálózaton keresztül egy, vagy több felügyeleti számítógépen, vagy ellenőrző monitoron megjelenítsék.  

        A vezérlőegységek beépített GSM modemmel és Ethernet kommunikációs felülettel rendelkeznek, melyek alkalmassá teszik közvetlen kommunikációs kapcsolat kiépítésére a GSM, illetve számítógép hálózat felé. A GSM hálózat a távleolvasás, távvezérlés és távprogramozáshoz szükséges kapcsolatot teremti meg, míg az Ethernet a szerviz notebook közvetlen kapcsolatának a lehetőségét kínálja. Az Ethernet kapcsolat jelentősége hibaelhárításnál és üzembe helyezésnél jelentkezik, mivel a központi felügyelet és a helyszínen dolgozó szakember ugyan azt a képet (információt) látja.

        Lehetőség van a gyűjtött analóg adatok diagramon történő megjelenítésére is (pl. folyami vízszint). A felügyeleti rendszerben a megjelenítéshez hagyományos „Internet böngésző” (Explorer, Firefox, stb.) történhet, nem szükséges költséges megjelenítő SCADA program. Az ábrán szereplő web panel alapkiépítésében alkalmas a vezérlőkről behívott képek megjelenítésére, érintő képernyőjének köszönhetően klaviatúra nélküli kezelésére.

        Minden egyes átemelőbe beépítésre kerül egy WAC vezérlő, melyekbe – közel - azonos programok kerülnek letöltésre. Minden egyes vezérlő, programja alapján végzi az adott átemelő felügyeletét, árvíz esetén vezérlését. A központtal folyamatos GPRS kapcsolatban van, hiba, vagy lekérdezése esetén az aktuális állapotáról válaszüzenetet küld. Központból bármelyik átemelő lekérdezhető, táv-vezérelhető.

         A központban szintén egy funkciójában a többitől eltérő vezérlő kerül letelepítésre, amely fogadja a GSM / GPRS hálózaton érkező információkat az átemelők (16) felöl és a kiépítésre kerülő Ethernet hálózaton keresztül a web panelre, és / vagy más csatlakoztatott számítógéphez továbbítja azokat.

      Az egység alkalmas az adatok elő feldolgozására is, azok eredményétől függően kiegészítő vizuális jelzések kiadására, SMS-ek, E-mail-ek küldésére.