Figyelő relék

Figyelőrelék

        Figyelő relék használatával elkerülhetővé válnak a hosszú állásidők, valamint a költséges javítási munkálatok. A figyelő relék olyan kapcsolóegységek, amelyek figyelik az áramerősség, a tápfeszültség vagy a motor hőmérsékletének csökkenését vagy megnövekedését a megengedett értéken túl, hogy megelőzzék a rendszerek károsodását. Háromvezetékes rendszerekben az aszimmetria és a fázissorrend is figyelhető. A figyelő relék a gépi berendezések optimális védelmét garantálják, ezért főleg a gép- és rendszerépítésben használják. Ipari felhasználásra, illetve hosszú üzemidő esetén ajánljuk.

KFE102/103/300/302

  • Feszültség    és    áramfigyelés, háromfázisú    aszimmetria    figyelés
  • Fázissorrend,    fázishiba
  • Háromfázisú    feszültségfigyelés
  • 230    VAC,    3*230    VAC    50/60Hz

KFT100/200

  • Elektromos motorfigyelés PTC-vel
  • PTC rövidzárlat figyelés
  • PTC huzalszakadás detektálás memória funkcióval (KFT200)
  • 230 VAC

 

Biztonság = Elektronikus védelmi eszközök

   Villamos berendezések védelme több szempontból is lényeges egy üzemen belül. A legfontosabb szempont az élet- és vagyonbiztonság, ezt józanul gondolkodó ember nem kérdőjelezheti meg.  A biztonságos működés e csoportját általában a túláram-, és az érintésvédelmi eszközök és eljárások testesítik meg. Ezeknek a használatát szigorú szabványok is előírják.

    Egy másik lényeges szempont a beépített berendezések védelme, amikor katasztrófa helyzet ugyan nem áll elő, viszont az üzemelő berendezések károsodhatnak súlyosan. Ennek fontosságára hosszú és költséges üzemzavarok világítanak rá.

   A hagyományos vezérlőelemek között külön csoportot képviselnek az elektronikus feszültség- és áramfigyelő relék.

   Alkalmazásuk főleg villamos gépek (szivattyúk és a kompresszorok) védelmében elterjedtek. Több típusuk létezik, felhasználásukat az adott terület műszaki feltételei határozzák meg. A feszültségfigyelő relék egy- (KFE10x) és háromfázisú (KFE30x) rendszerekhez készülnek.   

   A feszültségfigyelő relék egy csoportja a hálózati feszültség nagyságát figyeli a névleges feszültség (Un) –25 és +20 %-os tartományban. A beállított tartományból bármelyik irányba kilépve a relé elenged, ezzel megszakítva a védendő berendezést áramkörét, amely addig áll fenn, amíg a villamos hálózat hibája biztonságosan nem szűnik meg. Egyes berendezések (kompresszorok) rövid ideig tartó (néhány másodperces) feszültség kimaradás után azonnal nem kapcsolhatnak vissza károsodás nélkül. Ezekhez a berendezésekhez olyan feszültségfigyelő reléket kell használni, amelyek a hálózati hiba megszűnése után csak hosszabb idő után kapcsolnak vissza. Ezeknél a reléknél a visszakapcsolás késleltethető fix, vagy állítható időintervallumban (5 – 10 min.).

   A háromfázisú berendezések védelmében a KFE300 típus a legmegfelelőbb. Ez a típus a háromfázisú hálózat vonal feszültségeit figyeli, az alsó- és felső küszöbértékek (–5, +5, 10, 15%) beállíthatók. Az eszköz a fázisok egymáshoz képesti viszonyát is figyeli (aszimmetria, sorrend és kimaradás). A relé visszakapcsolás késleltetési ideje 300 ms.

   Létezik állítható feszültségű és visszakapcsolás késleltetésű típus is. Külön szolgáltatás a memória funkció, amely a hálózathiba tényét rögzíti, törlése kezelői beavatkozást igényel.

   A feszültségfigyelő relék speciális típusa a széles bemeneti feszültség határok között használható, multiméter funkcióval is rendelkező KFE102. A minimális feszültséghatár 15V, a maximális 700V egyen- (DC), vagy 480V váltófeszültség (AC), ezáltal törpe- és kisfeszültségű vegyes rendszerekben is használhatók. LCD kijelzőjén a vizsgált feszültség értéke megjeleníthető, egyben a készülék menü rendszerű beállítását is lehetővé teszi. A visszakapcsolási idő 100 ms és 12 sec között állítható.

   A KFE103 áramfigyelő relé egyfázisú egyen- és váltóáram mérésre és figyelésre alkalmas 100 mA és 10A között. A készülék szintén rendelkezik LCD kijelzővel, melynek funkciója az előbb említettekével megegyezik. A készülék méréstartománya áramváltó (50/5 vagy 600/5) használatával 50, illetve 600 A-ig kibővíthető.

   Mindegyik készülék 250VAC 8A terhelhetőségű váltóérintkezős kimenő relével készült. A készülékek üzemállapotát kétszínű LED jelzi. A figyelő relék 230V, vagy 400V tápfeszültséget igényelnek típus szerint. A figyelő relék mérete 35 x 85 x 58 mm, a villamos vezérlőszekrényekben kalapsínre szerelhetők.

   Külön csoportot képviselnek a KFT 100 és 102 egyfázisú hőmérséklet ellenőrző és védelmi relék. Ezek a villamosmotortestbe épített termisztorral (PTK) méri azok hőmérsékletét, túlmelegedés esetén a motort lekapcsolja. A készülék a hőmérsékletérzékelő meghibásodását (szakadás, rövidzár) is észreveszi. A két típus közötti különbség, hogy az elsőnél a hiba megszűnésekor automatikusan törlődik a hibajelzés, míg másodiknál lehetőség van kezelői hibatörlésre. A kimenő relék bontó-, illetve váltóérintkezősek, érintkezőik 230VAC 10A-el terhelhetők.  Kalapsínre, vagy adapter segítségével falra szerelhetők. Működésükhöz 230VAC tápfeszültséget igényelnek. Üzemállapotukat kétszínű LED jelzi.