MID tanúsítvány

MID tanúsítvány

 

   A SBC (Saia-Burgess Controls) fogyasztásmérői MID tanúsítvánnyal rendelkeznek, így hiteles mérőnek minősülnek. Sok esetben, azonban még nem egyértelmű, mit is jelent a MID…

„The Measuring Instruments Directive (MID) (2004/22/EC) is a directive by the European Union, which intends to create a common market for measuring instruments across the 27 countries of the EU. Its most prominent tenet is that all kinds of meters which receive a MID approval may be used in all countries across the EU.”

   Az "EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/22/EC IRÁNYELVE (2004. március 31.) a mérőműszerekről", amely 2004. áprilisában került kihirdetésre és 2006.októberben lépett érvénybe.  A határozat egyik leglényegesebb eleme, hogy az Európai Közösségen belül a mérőműszerekre vonatkozó szabályok egységes irányelveknek feleljenek meg, így a sokféle nemzeti szabályozás nem akadályozhatja a mérőműszerek unión belüli szabad mozgását.

    A határozat többek között tartalmazza, hogy a tagállamok mindegyike köteles saját nemzeti törvényei közé illeszteni és érvénybe léptetni a MID direktívákat, azt követően pedig csak a Direktívának megfelelő műszerek alkalmazása megengedhető.

  A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény 6. § (4) bekezdés alapján a MID irányelve követelményeinek az Európai Unió bármely tagországában megfelelt és a fentiek szerinti tanúsítványokkal rendelkező mérőeszköz a törvény és a végrehajtására kiadott rendelet alkalmazásában hitelesnek minősül.

   Az irányelveknek való megfeleléshez a gyártónak a megfelelőség-értékelési eljárást kell lefolytatnia, az eljárás eredményéről igazoló tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, és ezt a műszeren a CE jelölés valamint a kiegészítő metrológiai jelölés elhelyezésével kell jeleznie.